Östgöta Media

Östgöta Media

Samarbetspartner

Om Östgöta Media:
Östgöta Media erbjuder ett brett spektrum av medier genom mediehusen NT, Corren, Folkbladet, MVT och VT.

Vi skapar bred räckvidd till våra annonsörer genom lokala morgontidningar, gratistidningar, TV kanaler, webbplatser, mobilkanaler och övrig modern medierelaterad verksamhet.

Vi lotsar våra kunder genom en mediemarknad som ständigt förändras och utvecklas. Eftersom vi ingår i en av Sveriges ledande Mediekoncerner, med stort fokus på framtiden, kan vi tillhandahålla expertis och tjänster på hög nivå till våra lokala kunder. Här nedan hittar du några av våra styrkor.

Tekniska Verken

Tekniska Verken

Samarbetspartner

Tekniska verken är en del av 230 000 privat- och företagskunders vardag och vi levererar tjänster som gör livet enklare. Vi erbjuder elnät, belysning, vatten, fjärrvärme, fjärrkyla, hantering av avfall, bredband, biogas, effektiva energilösningar och elhandel. Vår vision är att bygga världens mest resurseffektiva region och tillsammans med våra kunder är vi på rätt väg.

LTAB

LTAB

Samarbetspartner

LINKÖPINGS TRYCKERIAKTIEBOLAG erbjuder produkter och tjänster inom både offset- och digitaltryck, expo, kompletterande tjänster, grafisk utbildning och möjligheten att beställa från vår webbshop. Vi trycker till offentlig förvaltning, stora internationella koncerner samt mindre företag.

Om du också vill bli en av våra samarbetspartners skicka gärna oss ett mail till spons@marknadsforeningenost.se så får du prata med Nils som ansvarar för samarbeten/spons!