Kontakta gärna Marknadsföreningen i Östergötland. Du når oss på info@marknadsforeningenost.se

Marknadsföreningen i Östergötlands betalningsuppgifter:

Bankgiro: 125-3855

Organisationsnummer: 802467-7612

Postadress:

Marknadsföreningen i Östergötland

Box 504

581 06 LINKÖPING