GDPR – Har du koll på företagets alla lagrade personuppgifter?

Välkommen på en intressant frukostföreläsning tillsammans med MARÖ och Charlotte Wange från Maminza Advokatbyrå.

 

Ikraftträdandet i Sverige av den nya EU-förordningen för hantering av personuppgifter kommer allt närmare och kommer ha en stor effekt på alla företag. Förordningen förändrar inte bara hur företaget får hantera nya personuppgifter, utan innebär även att varje företag bland annat måste göra en grundlig genomgång av var de har personuppgifter idag. De som berörs av de nya reglerna är alla företag och föreningar, oavsett storlek. Kort kan man säga att de som har anställda, de som köper eller säljer någon form av IT-produkter eller tjänster, och de som har kunder eller leverantörer, bör vara måna om att ta till sig och värdera sin verksamhet utifrån kraven som ska börja tillämpas redan i vår.

Charlotte Wange från Maminza Advokatbyrå belyser hur regelverket ser ut, vilka utmaningar som man kan förvänta sig i sitt företag – men också hur man kan se detta som en möjlighet.

Vi går igenom;
* några av de grundläggande förändringarna, inklusive straffpåföljderna som ska införas
* den ökade omfattningen av vad som klassas som personuppgiftshantering, och
* presenterar en skiss på hur en handlingsplan kan se ut för att försäkra dig om att du uppfyller kraven
* även förslagen till svensk ny lagstiftning (dataskyddslag) som ska komplettera förordningen

NÄR: 29/11 07.30 – 09.00
KOSTNAD: 500:- för medlemmar, 750:- för icke medlemmar.
VAR: Östsvenska handelskammaren, Norrköping, Dalsgatan 13
FRUKOST: Serveras av handelskammaren (ange gärna ev. allergi vid anmälan)
PARKERING: Finns i anslutning till Handelskammaren
ANMÄLAN: Senast 24/11

Om du vill anmäla dig till utbildningen men hellre vill få den fakturerad så mailar du bara din anmälan till faktura@marknadsforeningenost.se